Formularz reklamacyjny

Pola z gwiazdką (*) są wymagane.

Dane reklamacji

*
*
*
*
*
*
*

Opis reklamacji

*
*

Podsumowanie

Ochrona danych osobowych

Wysyłanie formularza

Kto jest administratorem Państwa danych?
Radaway Sp. z o.o., Jasin, ul. Rabowicka 59, 62-020 Swarzędz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000108778, REGON 634341983, NIP 972-10-38-109.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Dane będziemy przetwarzać w celach obsługi zgłoszonej reklamacji oraz w celu przeprowadzania badania satysfakcji klienta. Zgoda na obsługę reklamacji jest dobrowolna, ale niezbędna do rozpatrzenia Państwa zgłoszenia. Zgoda na przeprowadzanie badania satysfakcji klienta po zakończeniu procesu reklamacji jest dobrowolna. Dzięki niej zbieramy informację, które pozwalają nam ciągle podnosić jakość naszego serwisu posprzedażowego.

Jak cofnąć zgodę?
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Radaway sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Radaway sp. z o.o. jest legalne.

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Radaway sp. z o.o.?
Można to zrobić e-mailowo pod adresem ochronadanych@radaway.pl.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie przepisów prawa oraz Państwa zgody.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?
W związku ze zgłoszoną reklamacją Państwa dane możemy przekazać naszym Certyfikowanym Instalatorom Radaway (CIR), którzy w naszym imieniu mogą kontaktować się z Państwem w celu realizacji procedury reklamacyjnej. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania od Radaway sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą też Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a także przenieść je do innego administratora danych.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa zgody.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Radaway sp. z o.o.?
Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Jeżeli RADAWAY sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w innych celach poinformujemy o tym Państwa oddzielnie.
Przed wyrażeniem zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o zapoznanie się z zapisami dotyczącymi Ochrony danych osobowych (po prawej stronie).
*
Oświadczam, że dane osobowe, które podałem/am wyżej w odniesieniu do osoby własnej, są prawdziwe.
Wstecz

Potwierdzenie zgłoszenia reklamacji

Dziękujemy za zgłoszenie reklamacji.
Prosimy o zachowanie numeru zgłoszenia i powoływanie się na niego w przypadku kontaktu z firmą RADAWAY sp. z o.o.

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close